You are here

Festa dei popoli 2016

Nampidirin'i superadmin ny Sun, 15/05/2016 - 22:32

"Vita ny fankalazana ny "Festa dei Popoli". Miarahaba sy mankasitraka antsika rehetra nanamasaka sy nanomana ary niray fo sy fanahy niombona NIFAMPIZARA SY NIFANDRAY ARY NIEZAKA HIFANKAHALALA. Hanampy antsika olombelona hifankahalala sy hifanampy bebe kokoa hatrany anie ireny.
Ny Fo sy Saina nentina nanao izany de zava-dehibe koa mbola mankasitraka MANOKANA reo zay nandray anjara mivantana, nanomana an'izany!
Ilay Ray be Fitiavana, be Indrafo anie hanome anareo fahasoavana mitafotafo lalandava! De amin'ny manaraka koa manao tsaratsara kokoa hatrany.
", hoy i zoky Aumônier.

 

 

festa dei popoli 028festa dei popoli 027festa dei popoli 026festa dei popoli 029festa dei popoli 016festa dei popoli 015festa dei popoli 014festa dei popoli 013festa dei popoli 056festa dei popoli 054festa dei popoli 054festa dei popoli 052festa dei popoli 051festa dei popoli 049festa dei popoli 047 festa dei popoli 007festa dei popoli 005 festa dei popolifesta dei popoli 037festa dei popoli 033festa dei popoli 032festa dei popoli 030 festa dei popoli 042 festa dei popoli 044 festa dei popoli 060 festa dei popoli 025festa dei popoli 022

IMG_5944.JPG IMG_5946.JPG IMG_5947.JPG IMG_5948.JPG IMG_5949.JPG IMG_5950.JPG IMG_5951.JPG IMG_5952.JPGIMG_5955.JPG IMG_5956.JPG IMG_5957.JPG IMG_5958.JPG IMG_5959.JPG IMG_5960.JPG IMG_5961.JPG IMG_5962.JPGIMG_5963.JPG IMG_5964.JPG IMG_5965.JPG IMG_5966.JPG IMG_5967.JPG IMG_5968.JPG IMG_5970.JPG IMG_5971.JPGIMG_5972.JPG IMG_5973.JPG IMG_5974.JPG IMG_5976.JPG IMG_5978.JPG IMG_5979.JPG IMG_5980.JPG IMG_5981.JPGIMG_5983.JPG IMG_5985.JPG IMG_5987.JPG IMG_5989.JPGIMG_5990.JPG IMG_5991.JPG IMG_5992.JPG IMG_5993.JPG IMG_5994.JPG IMG_5995.JPG IMG_6000.JPG IMG_6001.JPGIMG_6004.JPG IMG_6018.JPG IMG_6033.JPG IMG_6034.JPG IMG_6035.JPG IMG_6036.JPG IMG_6037.JPG IMG_6038.JPG IMG_6039.JPG IMG_6041.JPG IMG_6046.JPG IMG_6047.JPG IMG_6048.JPG IMG_6052.JPG IMG_6053.JPG IMG_6054.JPG IMG_6055.JPG IMG_6056.JPG IMG_6057.JPG IMG_6058.JPG IMG_6059.JPG IMG_6060.JPG IMG_6061.JPGIMG_6062.JPG IMG_6063.JPG IMG_6064.JPG IMG_6065.JPG IMG_6066.JPG IMG_6069.JPG IMG_6072.JPG IMG_6073.JPG IMG_6074.JPG IMG_6077.JPG IMG_6079.JPG IMG_6080.JPG IMG_6081.JPG IMG_6085.JPG IMG_6090.JPG IMG_6092.JPGIMG_6093.JPG IMG_6094.JPG IMG_6095.JPG IMG_6096.JPG IMG_6097.JPG IMG_6098.JPG IMG_6099.JPG IMG_6100.JPGIMG_6101.JPG IMG_6102.JPG IMG_6103.JPG IMG_6104.JPG IMG_6105.JPG IMG_6106.JPG IMG_6107.JPG IMG_6108.JPGIMG_6109.JPG IMG_6110.JPG IMG_6111.JPG IMG_6112.JPG IMG_6113.JPG IMG_6114.JPG IMG_6115.JPG IMG_6116.JPGIMG_6117.JPG IMG_6118.JPG IMG_6119.JPG IMG_6121.JPG IMG_6122.JPG IMG_6123.JPG IMG_6124.JPG IMG_6125.JPGIMG_6127.JPG IMG_6128.JPG IMG_6129.JPG IMG_6135.JPG IMG_6136.JPG IMG_6139.JPG IMG_6140.JPG IMG_6141.JPGIMG_6144.JPG IMG_6146.JPG IMG_6147.JPG IMG_6149.JPG IMG_6150.JPG IMG_6151.JPG IMG_6152.JPG IMG_6153.JPGIMG_6155.JPG IMG_6156.JPG IMG_6157.JPG IMG_6158.JPG IMG_6159.JPG IMG_6160.JPG IMG_6161.JPG IMG_6162.JPGIMG_6163.JPG IMG_6164.JPG IMG_6165.JPG IMG_6167.JPG IMG_6169.JPG IMG_6170.JPG IMG_6171.JPG IMG_6175.JPGIMG_6177.JPG IMG_6178.JPG IMG_6179.JPG IMG_6184.JPG IMG_6186.JPG IMG_6187.JPG IMG_6188.JPG IMG_6190.JPG IMG_6193.JPG IMG_6194.JPG IMG_6195.JPG IMG_6196.JPG IMG_6197.JPG IMG_6198.JPG IMG_6199.JPG IMG_6200.JPGIMG_6201.JPG IMG_6202.JPG IMG_6207.JPG IMG_6209.JPG IMG_6210.JPG IMG_6211.JPG IMG_6212.JPG IMG_6216.JPG IMG_6218.JPG IMG_6219.JPG IMG_6220.JPG IMG_6221.JPG IMG_6224.JPG IMG_6225.JPG IMG_6227.JPG IMG_6229.JPG IMG_6230.JPG IMG_6231.JPG IMG_6232.JPG IMG_6233.JPG IMG_6234.JPG IMG_6235.JPG IMG_6237.JPGIMG_6238.JPG IMG_6239.JPG IMG_6240.JPG IMG_6242.JPG IMG_6243.JPG IMG_6244.JPG IMG_6245.JPG IMG_6246.JPG IMG_6247.JPG IMG_6248.JPG IMG_6260.JPG IMG_6261.JPG IMG_6262.JPG IMG_6263.JPG IMG_6264.JPG IMG_6266.JPGIMG_6267.JPG IMG_6268.JPG IMG_6269.JPG IMG_6270.JPG IMG_6271.JPG IMG_6272.JPG IMG_6273.JPG IMG_6274.JPGIMG_6275.JPG IMG_6276.JPG IMG_6277.JPG IMG_6279.JPG IMG_6280.JPG IMG_6284.JPG IMG_6285.JPG IMG_6286.JPGIMG_6287.JPG IMG_6288.JPG IMG_6289.JPG IMG_6290.JPG IMG_6292.JPG IMG_6295.JPG IMG_6296.JPG IMG_6304.JPGIMG_6307.JPG IMG_6309.JPG