You are here

Fanamasinana ho Diakra an'i Fr Jean Chrysostome, sdv

Nampidirin'i superadmin ny Thu, 30/06/2016 - 08:41

Miarahaba an'i Fr Jean Chrysostome nahavita soa iny dingana iray iny. Mahavità be : "come Tu mi vuoi, dove Tu mi vuoi", hoy ilay hira tamin'ny fanamasinana ary mbola nohitrikitrihan'ny Eveka tamin'ny teny fiarahabana nataony. Mahareta hatramin'ny farany.

 

Diaconat JC 000Diaconat JC 001Diaconat JC 003Diaconat JC 004Diaconat JC 005Diaconat JC 007Diaconat JC 008Diaconat JC 009Diaconat JC 011Diaconat JC 012Diaconat JC 013Diaconat JC 017Diaconat JC 018Diaconat JC 019Diaconat JC 020Diaconat JC 021Diaconat JC 023Diaconat JC 024Diaconat JC 025Diaconat JC 029Diaconat JC 031Diaconat JC 032Diaconat JC 033Diaconat JC 035Diaconat JC 037Diaconat JC 039Diaconat JC 040Diaconat JC 041Diaconat JC 042Diaconat JC 043Diaconat JC 044Diaconat JC 047Diaconat JC 049Diaconat JC 050Diaconat JC 051Diaconat JC 052Diaconat JC 053Diaconat JC 054Diaconat JC 055Diaconat JC 056Diaconat JC 057Diaconat JC 058Diaconat JC 059Diaconat JC 060Diaconat JC 061Diaconat JC 062Diaconat JC 063Diaconat JC 064Diaconat JC 065Diaconat JC 066Diaconat JC 067Diaconat JC 068Diaconat JC 070Diaconat JC 074Diaconat JC 077Diaconat JC 078Diaconat JC 079Diaconat JC 080Diaconat JC 081Diaconat JC 082Diaconat JC 083Diaconat JC 084Diaconat JC 086Diaconat JC 088Diaconat JC 089Diaconat JC 090Diaconat JC 091Diaconat JC 092Diaconat JC 093Diaconat JC 094Diaconat JC 095Diaconat JC 096Diaconat JC 097Diaconat JC 098Diaconat JC 099Diaconat JC 100Diaconat JC 101Diaconat JC 102Diaconat JC 103Diaconat JC 104Diaconat JC 105Diaconat JC 106Diaconat JC 107Diaconat JC 108Diaconat JC 109Diaconat JC 110Diaconat JC 112Diaconat JC 113Diaconat JC 114Diaconat JC 116Diaconat JC 117Diaconat JC 120Diaconat JC 121Diaconat JC 123Diaconat JC 124Diaconat JC 125Diaconat JC 126Diaconat JC 127Diaconat JC 128Diaconat JC 130Diaconat JC 131Diaconat JC 133Diaconat JC 136Diaconat JC 138Diaconat JC 140Diaconat JC 141Diaconat JC 142Diaconat JC 143Diaconat JC 144Diaconat JC 145Diaconat JC 146Diaconat JC 148Diaconat JC 149Diaconat JC 150Diaconat JC 151Diaconat JC 152Diaconat JC 153Diaconat JC 155Diaconat JC 157Diaconat JC 158Diaconat JC 159Diaconat JC 160Diaconat JC 161Diaconat JC 162Diaconat JC 163Diaconat JC 164Diaconat JC 165Diaconat JC 166Diaconat JC 167Diaconat JC 169Diaconat JC 170Diaconat JC 171Diaconat JC 172Diaconat JC 176Diaconat JC 177Diaconat JC 178 Diaconat JC 179