Syndicat (fanoroan-kevitra)

UIL

Toerana iray tsara ho fantatry ny malagasy rehetra zay miasa eto Italie.

Afaka manantona io UIL io ny olona rehetra izay mila fahalalana be be kokoa momba ny asa, na ireo làlana rehetra mifehy ny fivaniana eto Italie, na ireo izay manana olana ara-taratasy rehetra.

Misy olona afaka manoro hevitra ny rehetra ao.

UIL: Unione Italiana del Lavoro. (Ufficio Immigrazione)
Via Cavour 108 (3è étage)
00184 Roma

Tel 0648166341
Mr Romanus

Hampiditra hevitra