Eto ianao : fandraisana

Page list

Natao tao amin'ny eglizy Notre-Dame de la Salette, Roma, ny talata 26 novambra maraina ny fanaovam-beloma farany an'i mompera Gaston Ramanamisata, nodimandry tampoka teto Roma tamin'ny 18 novambra 2013.…
                                               
Naka ny sary i Tojo izay isaorana be dia be                                         
Napoli: 26/10/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                
                                                          
                                                                     
                   
Natao teny amin'ny tranon'ny Trinitera tey Monte Mario, ny alahady 7 jolay, sady nanana vahiny avy amin'ny paroasy katolika ao Grenoble ihany koa ny Ankohonana.                                                                                                                                                                                                      …
Natao teny amin'ny Oniversite "La Sapienza" eto Roma ny alatsinainy 7 jolay 2013. Faly, tena faly izahay miarahaba an'i Hanta tamin'ity Maitrise-ny ity : 110 su 110 con Summa Cum Laude,  izany hoe…
Voninahitra hoan'ny biraon'ny fikambanana ny maneho etoana ny fisaorana sy fankatelemana ho anareo rehetra eto amin'ny manodidina an'i Milan sy ireo tonga avy lavy lavitra (Frantsa, Roma, Padova, Parma,…
Amin-kafaliana hatrany no hiarahabana an'izy efatra mirahavavy - Sr Jacinta, Sr Holy, Sr Lanto ary Sr Martine - ao amin'ny Fikambanandr'i masera Maestre Pie Venerine, tamin'izao dingana voalohany eo amin'ny…
Nandritra ny conférences maromaro ny asabotsy tontolo andro, sy ny fijerena lay horonantsary "Angano, angano":                                       …
Fanokafana ny andro voalohany amin'ny "Giornate del Madagascar", Museo civico di zoologia eto Roma ny zoma 21 jiona 2013.                                         …
Faly miarahaba ary mirary anareo 9 mirahalahy hiroso lalindalina hatrany, hahavita be ary haharitra eo amin'ny Fanompoana ny Tompo e!   Tanaty fiarabe nandritra ny dia nandroso :                              …
Takarivam-pikoranana namaranan'ny Fikambanana Mais Onlus ny taom-pikatrohana 2012/2013 ary nafanain'ny tarika Kanto sy Mevan'i Madagasikara (Ka.Me.Ma). Ny vola azo tamin'izany dia entin'izy ireo miatrika…
Nahafinaritra ny fety niarahana tamin'ireo Terak'i Fianarantsoa (Te.Fi) natao ny alahady 26 mey lasa teo teto Roma. (Misaotra an'i Stène tamin'ireo sary nanampiana ireo nalain'i Hery)                                                                                                                                                              …
                                                                                 
Arahabaina indrindra ianareo 9 mirahalahy tamin'ny Fanolorantena mandrakizay nataonareo ny alakamisy 2 mey teo tao amin'ny bazilikan'i S. Crisogono.                                                                                                                                                              
Natao tany Ercolano ny alahady 12 mey teo 2013 teo. Mankasitraka anareo rehetra naka sy nizara ny sary..   Avy amin'i Dolette :       Avy amin'i Hery :                                                                                                                                    …
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >