Langue Italienne Gratuit

Misy ireo fikambanana maro manolotra fianarana ny teny italiana maimaipoana. Toy ny Caritas, ny Valdese/Metodista, ny Comboniani. Mbola omena eto ihany ny adressen'ireo rehetra ireo ary hiangaviana izay mba mahafantatra hafa hanoratra aty @ mpandrindra. Dia misaotra mialoha. [b]Scuola d’Italiano Caritas[/b] Via delle Zoccolette, 16 (zona Largo Argentina - Trastevere) Tel: 06 68 75 228 Lunedì – Mercoledì – Venerdì Ore: 10:00 – 12:00

Hampiditra hevitra