Hotel

Misy maro ireo hotel tsara izay azo fandrihina via Internet na fax. Maro be koa ireo izay natao ho an'ny tanora, ao koa ny mora mora noho ny hafa.

Ireto aloha no misy saingy téléphone aloha fa ny Internet mbola hifampitadiavana
Mbola ho hitanao eto ihany ny tohiny.

ROMA

Hotel /ostello

Jereo eto ny carte

Matetika ny malagasy tonga eto Rome dia atoro ny fikambanana Ywca izay misy ihany koa ny fikambanana Tetezana satria sady centrale, mora no tsara ary afaka manome fihenam-bidy ny vahiny malagasy ihany koa. 

YWCA-UCDG Foyer di Roma, Via C. Balbo, 4, 064880460/ 064883917, fax 064871028
http://www.ywca-ucdg.it/accoglienza/accoglienza-roma/ 

Ireto koa misy maro hafa azo jerena.

Peter Pan Hostel :  http://www.hostelpeterpan.com/ 
Dipendenza Touring, Via P. Amedeo,2 , 064827911
Hostel Roma Inn 2000, Via A. Depretis, 65, int 12 6°floor, 064740378
Hotel Corona, Via Napoli, 3, 064880080
Hotel Dina Via P., Amedeo, 62, 064818885
Hotel S. Giorgio, Via Amendola, 61, 064827341
Hotel Torino, Via P. Amedeo, 8, 064814741
Ostello Foro Italico, Viale Olimpiadi, 61, 06 3236267
Ostello Marello, Via Urbana, 50 A, 064825361
Ostello Navigatori, Via Buonarroti, 39, 0644702686
Pensione Fiorini, Via P. Amedeo, 62, 064885065
Pensione Selene, Via Vicinale, 8, 064824460
Pensione Sonya, Via Vicinale, 58, 064819911
Protezione delle Giovane, Via Urbana, 158, 064880056
Soggiorno Europa, Via Genova, 24, 064880170


Affitta camere

M & Place, Via Solforino, 9, 064462802
Paolo e Lucia Gusso, Via dei 4 Cantoni, 10, 064815829
Yellow, Via Palestro,44, 0644702874

Bed and breakfast

Gulliver’s House, Via Palermo, 36, 064817680

Istituti Religiosi

Istituto Don Bosco, Via dei Salesiani, 9, 067101040
Istituto S. Anna, Via Giusti, 5 (Via Merulana), 0670453462
Istituto Santa Maria, Viale Manzoni, 5, 0670497241, fax 0677209466
Istituto Suore S. Elisabetta, Via dell’Olmata, 9, 06483010
Istituto Suore S. Vito, Via di S. Vito, 06445801/ 064458066


Firenze

Locanda Daniel, Via Nazionale, 22, 055211293, fax 0556550129
OstelloVilla Camerata, Viale A. Righi, 2/4, 055601451
Pensione Burchianti, Via del Giglio, 6, 055212796
Pensione Toscana, Via Del Sole, 8, 055213156

Venezia

Venice Jewish Reste Home, Ghetto Nuovo, 2874, 041716002, fax 041714394

NB: Raha misy mahafantatra hafa dia mba manoratà aty @ mpandrindra mba hizarana izay mety hahasoa ny hafa.
Raha misy fianankaviana vonona handray malagasy @ vidiny mirary koa dia azo atao tsara izany toy ireo famille italiana manao affita camera ireo.

Hampiditra hevitra