Carte consulaire

Tsara ho fantatra

Araka ny Lalàna nivoaka tamin’ny 12 oktobra 1961 mitondra ny laharana faha-61-553, ny masoivohom-pirenena dia manana andraikitra amin’ny fiarovana ireo teratany Malagasy, ny tombotsoany sy ny fananany , ny tombotsoa sy ny fananan’ny Firenena any ivelany.

Mba hahafahana mampihatra izany fiarovana izany dia tokony hisoratra anarana any amin’ireo masoivohom-pirenentsika avokoa ny teratany malagasy.

Marihina fa araka ny lalàna manan-kery, dia isan’ny tsy afaka hisoratra anarana :

  • Ireo Malagasy tsy ara-dalàna eo amin’ny lafin’ny raharaha miaramila
  • ireo Malagasy izay nofaizin’ny Fitsarana tamin’ny sazy mihatra, nefa tsy mbola nahefa izany, afa-tsy ny sazy tsy voasoratra
  • ireo Malagasy manao raharaha mifanohitra amin’ny fiandrianam-pirenena
Ireo sokajin’olona tsy voakasik’izany fisoratana anarana izany kosa dia :
  • ireo mpiasa raikitra ao amin’ny ministeran’ny raharaham-bahiny voatendry hiasa ivelan’i Madagasikara
  • ireo mpanolo-tsaina sy mpiandraikitra mivantana ao amin’ny masoivohom-pirenena
  • ireo manam-boninahitra mamita iraka ivelan’i Madagasikara
  • ny vady, zanaka ary olona iantsorohan’ireo sokajy telo voalaza etsy ambony ireo.

Noho izany ny fanaovana "carte consulaire" dia tsara tokoa ho an'ny malagasy izay monina na mandalo eto Italie mba hahafana manamarina raha misy ilana izany fa tena teto tokoa izy ireo. (na ho hankafaliana na hankaratsiana)

Ny fanaovana izany carte consulaire izany dia maimaim-poana.

Ireo zavatra ilaina @ fanaovana "carte consulaire" :

  • Formulaire alaina eto na any @ ambassade
  • Sary tapaka roa

 

Hampiditra hevitra