Vaovao

Noho ny fitahian'Andriamanitra dia tanteraka soa aman-tsara ny fitsidihan'ny Mpanompovavin'Andriamanitra Marthe Hervée sy Tiana Fanantenana teto Roma... tohiny
Ianareo ao Milan sy ny manodidina dia asaina am-pitiavana hiara-hifaly sy hankalaza ny fetin'ny fahaleovatenan'ny Madagasikara ny sabotsy 23 jiona... tohiny
Tontosa soa aman-tsara ny fanandratana ho Olontsambatra an'i Ramose Lucien Botovasoa tany Vohipeno. Niray fo sy fanahy tamin'ny olona an'arivony maro... tohiny
Eo am-piatrehana ny fivoriana fanaony isan-taona ny Fikambanana Mais Onlus ka amin'ny alahady 15 aprily dia hanao dinidinika filazana ireo asa vita... tohiny
Manao fitsidihana manerana an'i Eoropa ny Mpanompovavin'Andriamanitra Marthe Hervée sy Tiana Fanantenana ao amin'ny " Radio Vaovao Mahasoa " ka... tohiny
Efa naroso tamintsika teto ihany moa fa amin'ny alahady 15 aprily izao no hasandratra ho Olontsambatra any Vohipeno i Ramose Lucien Botovasoa,... tohiny
Hafaliana ho an'ny Malagasy any amin'ny tapany avaratr'i Italia ny manasa antsika namana rehetra hiara-paly amin'izy ireo amin'ny Fankalazana ny... tohiny
Voalohany tokoa amin'ny tantara no nandray anjara tamin'ity Fifaninanana fanao ao Frantsa ity isika avy aty Italia, ary dia tsy nitsanga-menatra... tohiny
Isan'ny vaovao mahafinaritra ka zaraina amintsika eto ity fa sambany handray anjara amin'ny " Rencontre Sportive Nationale " (RNS) izay fanao isan-... tohiny
Fr José Herilalaina Andriamamonjisoa, ao amin’ny Fikambanana Karma dia manasa antsika hanotrona sy hitondra am-bavaka ny fanamasinana azy ho Diakra... tohiny